Vi vil gratulere Sundvolden Hotel med installasjon av
4 stk Eagel 5000
6 stk AP 3000 II
2 stk Caircell 10000
Vi gleder oss til videre samarbeid med dere.
Med vennlig hilsen alle hos Ventitech AS