Vi vil gratulere Sparekassen Sykehjem i Stavanger med installasjon av
18 Ventibox Mini og 1 AP 3000 II .
Styrer har full fokus på forebyggende smitteverntiltak i denne Covid-19 tiden vi er i. Inkl forebygge for de ansatte, som vi sier. Luft du kan stole på!
Vi gleder oss til videre samarbeid med dere.
Med vennlig hilsen alle hos Ventitech AS