Project Description

Jordbruk & Dyr

Mange bønder, mat- og drikke produsenter innser ikke hvor mye penger som kan spares ved å sjekke ukontrollert forurensning og gasser som påvirker deres råvarer. Enten det er blomster og grønnsaker i veksthus, fjærfe og gris på gårder, eller fasiliteter hos mat og drikke produsenter, så kan de bruke Ventitech sine helt naturlige renseprosesser. Ventitech gjør jobben, med strålende resultater, på organiske gasser som etylen og ammoniakk, bekjempelse av sopp og andre skadelige bakterier og organiske forbindelser.

  • Kontrollerer etylengassutslipp i lukkede miljøer.
  • Fjerner opptil 99,9% av overflate- og luft patogener.
  • Reduserer eller eliminerer muggsopp og andre skadelige bakterier og VOC.
  • Kan opptil dobble holdbarheten til frukt og grønt NATURLIG.
  • Reduser ammoniakk betrakelig i husdyrmiljøer.
  • Øker produktkvaliteten, med høyere fortjeneste.

VENTITECH JOBBER FOR DEG

Løs problemene med Ventitech’s faste- eller bærbare produkter.

INDUCT serien er ofte bygget inn i eksisterende ventilasjonskanaler, er lite visuelt og trenger minimalt med vedlikehold. Ventitech DuctStasjoner gir plug and play muligheter for små lager opp til store haller og veksthus. Hvert alternativ blir designet og beregnet til dine behov.

Du finner våre produkter internasjonalt hos blomstdyrkere i Nederland, øko dyrkere i Belgia, bønder i Russland, melkeprodusenter i Brasil, vinprodusenter- og fruktdyrkere i Spania og Nord-Amerika. Alle stoler på oss til å levere bedre løsninger til sine innendørs luftbekymringer og trusler.

Vitenskapen: Uavhengige tester viser at Ventitech er GRØNN og energieffektiv og at behandlet luft er 99,999% fri for skadelige mikroorganismer. Vi leverer luft som har sin naturlige ingrediens inntakt.

BEDRIFTER MÅ MAKSIMERE KVALITET OG SIKKERHET UTEN Å ØKE KOSTNADENE

Luftkvaliteten byr på flere utfordringer for bønder, mat- og drikke produsenter:

Friskhet: I blomster, frukt- og grønnsaksdyrking og foredling, er det viktig å opprettholde optimal friskhet i alle ledd, for å oppnå den beste lønnsomheten. I kontrollerte områder, der oppbygging av den naturlige modningsprosessen skjer, vil etylen dramatisk forkorte produktets levetid.

Renhet: Andre luftbårne forurensninger som myggsopp, kan angripe anlegg og biprodukter som vin og oljer, og påskynde aldring selv ved lave nivåer. Dette går blant annet ut over smak i produktene.

Sikkerhet: Mat & Drikke produsenter, er godt kjent med å holde alt fra listeria til e-coli i sjakk. Dette fører ofte til bruk av skjemmende kjemiske sprøyteprodukter og produksjonstans.

Forurensninger: Høyt nivå av ammoniakk i grise- og kyllingfarmer, kan redusere vekten av dyrene, og i tillegg skape infeksjoner.

LØS PROBLEMET

Ventitech’s revolusjonerende RCI teknologi skiller seg ut for sin evne til å redusere gass- og bakterietrusler proaktivt gjennom hele produksjonen. Den bruker opp til 5 naturlige prosesser for å aktivt gjenskape uteluft på en trygg og bærekraftig måte. RCI har vist seg å være mer effektiv enn kjemiske eller lignende renseløsninger, for å redusere konsentrasjonen av mikroorganismer i luften og på overflater. Den bruker to typer ionisering for å redusere partikler: UV-lys og en katalysator. Dette for å skape vennlige hydrogen-baserte oksidanter.

Det finnes ingen tilsvarende produktteknologi som den Ventitech tilbyr.

STUDIER

KILDEVANN I FLASKER: LEDENDE MULTINASJONAL DRIKKEVANN
PRODUSENT.

Denne store drikkevann leverandøren ønsket å ta ekstra forhåndsregler mot mugg, gjær og andre bakterielle forurensninger i sine ultra-hygieniske lokaler. Selskapet var opptatt av å holde sitt hoved produksjonsområde, spesielt tappestasjonen, med best mulig luftkvalitet. Dette for å tillate dem å overholde de standarder satt av TCCC for produksjonsområdet, uten alle ulempene det medfører ved å spraye farlige kjemikalier i produksjonens miljøer.På flere steder over hele Spania, gir Ventitech løsninger. Ikke bare for tappestasjoner, men for hele produksjonskjeden, inkludert laboratoriet sitt sterile område, og rundt vanntankene. Ventitech er i stand til å sette inn hele spekteret av produktløsninger fra InDuctmoduler med RCI teknologi, som enkelt installeres i eksisterende kanaler, eller frittstående bærbare enheter som AP 3000, for å sikre riktig rekkevidde.Resultat: Alle desinfeksjonsmål er oppnådd uten å måtte stoppe produksjonen. Kontinuerlig desinfeksjon skjer uten miljøbelastning og med lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Omdømmet til en internasjonal merkevare blir ivaretatt på en miljøvennlig måte.

«LA NECA» FRUKT OG GRØNNSAKER DYRKER – ALMERÍA, ANDALUCIA – SPAIN

Lokalisert i et av Europas største regioner for dyrking av ferske grønnsaker, ligger denne familiedrevne internasjonale eksportøren av produkter som aubergine og squash. Denne produsenten må kontrollere nivået av mikrober og konsentrasjon av etylengass i sine lagerrom for ferske råvarer. Lagerrom på 170mᶟ, temperatur 9ºC, fuktighetskontroll og høy hygienestandard er typisk for bransjen. En Ventitech DuctStasjon med RCI teknologi ble installert i lokalene med gode resultater i forhold til forrige løsning som ble brukt.

Resultat: Med Ventitech ble utslipp av etylen redusert til 0.2 ppm (82% mindre enn nivået var ved hjelp av tidligere løsninger) i løpet av bare seks dager etter installasjon, som gir betydelig bedre levetid for produktene. Teknologien holder luften renset med nesten ikkemålbare nivåer av skadelige mikrober, som vil redusere sjansene for kryss forurensing, og tilbyr en betydelig kostnadsbesparelse for produsent. Et produkt som varer lengre naturlig!

GRISE GÅRD, BELGOROD, RUSSLAND

For å kontrollere ammoniakk oppbygging i et lukket rom på 3000mᶟ, spurte kunden om Ventitech var løsningen. I denne sektoren, vil høyere nivåer av ammoniakk påvirke dyrs vektøkning, som kan reduseres med opp til 10% i løpet av lengre perioder med eksponering. Ved meget høye nivåer, er bakterier fra lungene også svekket og derfor er dyr mer utsatt for luftveissykdom. Vi installerte 4 InDuct 5000 modeller med RCI teknologi direkte inn i eksisterende ventilasjon- og varmesystem.

Resultat: Fra en start måling på 20 mg per kubikkmeter, hadde denne iløpet av 48 timer, sunket til 6 mg / mᶟ og etter 100 timer til 4 mg / mᶟ: Svært lave nivåer, som ikke er i stand til å påvirke vektøkning eller kvaliteten.

Dette gjør grisebønder glade!