Lyngdal Bo- og omsorgssenter

Lyngdal Bo- og omsorgssenter

Vi vil gratulere Lyngdal Kommune / Bo- og omsorgssenter som tar Velferdsteknologi Hygiene på alvor med installering av 1 Ventibox Mini  og 6 AP 3000.
Bo- og omsorgssentert setter fokus på smittevern + redusere lukt på rommene.  Godt arbeidsmiljø er viktig og et godt inneklima for beboerne og ansatte er viktig.

Vi gleder oss til videre samarbeid med dere.

Med vennlig hilsen alle hos VentiTech AS

 

Her kommer en tilbake melding fra Ronny Bjørnevåg som er Enhetsleder.

         

Til Ventitech AS ved Egil Hansen                                                                                                     23.08.2018

Hjemmebasert omsorg i Lyngdal kommune tok først i bruk Ventitech teknologi på grunn av «lukt-utfordringer» vi hadde hos hjemmeboende brukere av hjemmesykepleien Luften inne hos bruker var full av røyk, søppel, urin og avføring. Lufting var ikke tilstrekkelig. Som arbeidsgiver hadde jeg to forhold å ivareta: ansattes HMS og brukes behov for hjelp. Bruk av teknologi tar av en del av lukten og gjorde det enklere for ansatte å gå inn. Hjemmebasert omsorg har også benyttet teknologien for å begrense smitte. Vi har satt opp teknologi på personalets pauserom, personaltoalett og hos hjemmeboende hvor det er risiko for overføring av smitte til ansatte. I tillegg gjør teknologien at luften på disse plassene er nærmest fri for lukt. Hjemmebasert omsorg har en visningsleilighet for velferdsteknologi. Denne er frakoble fra vann. Dette medførte etter hvert at det kom en sterk kloakkluft i huset. Ved innføring av teknologien var all lukt i luften borte etter 2-3 minutter.

Klikk her for pdf-linken

2018-09-05T11:17:53+00:00