Vi vil gratulere Innovasjons parken Stavanger med installasjon av 2 Ventibox mini! Innovasjon parken tenker nytt og har gått for en innovativ løsning.

Vi gleder oss til videre samarbeid med dere.

Med vennlig hilsen alle hos VentiTech AS