Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko i helse- og omsorgssektoren. Problematiske, uoppdagede bakterier kan påvirke sårbare pasienter, hvis rengjøringen ikke er bra nok. Det finnes uunngåelige lukter som også må bekjempes.

Tradisjonelle ventilasjonsanlegg og andre luftesystemer i sykehus, helsestasjoner, omsorgsenheter og ambulanser, har ikke lykkes i å proaktivt desinfisere luft og overflater for patogener.

Vi i Ventitech løser dette for dere med Active Pure Teknologien.

Vi har fått tilbakemelding fra våre kunder at de merker stor forbedring etter de har installert Ventitech sine produkter. De sier blant annet at vond lukt er borte, og luftkvaliteten er bedre. Når det ikke er mulighet til å gå ut for å trekke frisk luft, av ulike årsaker, setter pasientene stor pris på «uteluften» inne.

Hjemmebasert omsorg i Lyngdal kommune tok først i bruk Ventitech teknologi på grunn av luktutfordringer.

Ventibox Mini og/eller Fresh Air Mini passet best å sette opp her. Disse er flyttbare, og enkle å sette opp.

Her ble det satt opp bokser på pauserom, personaltoalett og hos hjemmeboende der det er risiko for overføring av smitte til ansatte.

Lund sykehjem hadde de samme utfordringene med lukt, så her ble det satt inn 10 Ventibox Mini.

«Disse er plassert rundt på sykehjemmet på pasientrom, skyllerom og vaskeriet. Resultatet er mye bedre luftkvalitet for beboere, ansatte og besøkende. Vond lukt var noe vi var plaget av mye før vi tok i bruk Ventiboxene»

-Leder,  Lund sykehjem

«Lukten inne hos bruker var full av røyk, søppel, urin og avføring. Lufting var ikke tilstrekkelig. Som arbeidsgiver hadde jeg to forhold å ivareta: ansattes HMS og brukers behov for hjelp. Bruk av teknologi tar av en del av lukten og gjorde det enklere for ansatte å gå inn»

-Enhetsleder, Lyngdal Bo- og omsorgsenter