Helse & Pleiehjem 

Vi har fått tilbakemelding fra våre kunder i helsetjenesten at de merker stor forbedring etter de har installert Ventitech sine produkter. De sier blant annet at vondt lukt er borte, og luftkvaliteten er bedre både for pasienter, besøkende og personell. I et slikt miljø vil smittefare alltid være en utfordring, men vi forebygger og reduserer spredning av virus og bakterier med ActivePure teknologien.

Barnehage, Skole og Hjem

Små barn er mer sårbare enn voksne, og vi ser at 20-25% av barn og unge utvikler astma, allergi og luftveisplager. Mye av grunnen til dette er at barnehager og skoler har for dårlig inneklima.
Active Pure Teknologien reduserer svevestøv og partikler i luften samt bakterier og virus i luften og på overflater,

Næringsliv, Bygg & Industri

Nå er de fleste tilbake på kontoret etter gjenåpningen, og da er det viktig å skape en trygghet for de ansatte, og vise at vi tar smittevern på alvor.

Et godt inneklima er viktig for helse, trivsel, produktivitet og læring. Ventitech har luftrensere til all innendørs bruk, vi løser utfordringer med dårlig luft i alt fra kontorer til lager- og industribygg ved hjelp av Active Pure Teknologien

Vi skaper et bedre inneklima til deg og dine ansatte.

Idrettshaller & Arena

HVLS Takvifte

Oppvarmingskostnader og varmesvinn er en utfordring i store haller. Strømmen er dyr, varmen forsvinner opp i taket og resultatet blir da et alt for høyt forbruk av både strøm og penger. Vår klimavennlige Northern Light kan gi en besparelse på oppvarming inntil 35% og eliminerer også bakterier og virus ved hjelp av UVC lys.