BRANSJELØSNINGER

Vi tilbyr miljøvennlige produkter og en aktiv teknologi – ActivePure
– som bringer løsningen til kilden av problemet & til mange bransjer

Matbransjen

Kundene krever kvalitet og friske varer. Myndighetene gjør sitt med kontroller av butikker og leverandører på lagring og lukt.

Matbransjen

Eiere av restauranter, matbutikker og ellers alle som leverer ferskvare, er stadig under oppsyn, for å levere kvalitet.

Matbransjen

Hotell & Fritid

Luftkvaliteten på hotell og i fritidslokaler er viktig. Fra uønsket lukt og mugg i gjestene sine rom og i ventilasjonskanaler.

Hotell og Fritid

Luftkvaliteten på hotell og i fritidslokaler, kan være avgjørende for en en god eller dårlig kundeopplevelse.

Hotell og Fritid

Industri & Næring

Fra store kontorlandskap, offshore installasjoner, til laboratorier og produksjonsanlegg, må håndtere innendørs luftsituasjoner.

Industri og Næring

Effektiv ventilasjon og fjerning av patogener er viktig, ikke bare for mat og andre organiske produkter, men også i de fleste andre industrisektorer.

Industri og Næring

Jordbruk & dyr

Mange produsenter innser ikke hvor mye penger som kan spares ved å sjekke ukontrollert forurensning og gasser som påvirker deres råvarer.

Jordbruk & dyr

Enten det er blomster og grønnsaker i veksthus, fjærfe og gris på gårder, eller fasiliteter hos mat og drikke produsenter, så kan de bruke Ventitech sine helt naturlige renseprosesser. Ventitech gjør jobben, med strålende resultater.

Jordbruk og Dyr

Jobb & Kontor

Frisk luft er alfa omega for at vi skal kunne fungere optimalt, både hjemme og på jobben. Dokumentasjon tydlig viser hvor viktig innemiljøet er for oss mennesker.

Jobb og Kontor

Uansett arbeidsmiljø, er det sannsynlig å ha noen utfordringer vedrørende inneklima. Vi bruker mer tid på jobben enn hjemme, og dårlig luftkvalitet sammen med dårlig hygiene, kan gå ubemerket hen.

Jobb og Kontor

Helse & Omsorg

Tradisjonelle ventilasjonsanlegg, har ikke lykkes i å proaktivt desinfisere luft og overflater for patogener. Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko.

Helse og Omsorg

Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko i helse- og omsorgssektoren. Problematiske, uoppdagede bakterier kan påvirke sårbare pasienter.

Helse og Omsorg