Norovirus er alltid et tema i barnehagene her i landet.

Alle som har, eller har hatt barn i barnehage har opplevd det uunngåelige, viruset med navn Norovirus: «Omgangssyken»

Norovirus, som er kjent for å forårsake oppkast, diare, kvalme og mageknip. En skikkelig dårlig kombinasjon når mange mennesker er samlet på et relativt lite område, pga. stor smittefare. Barn er i nærkontakt med hverandre, leker med de samme lekene, og kan ikke ivareta en god hygiene opp i dette. For de voksne som jobber i barnehagen blir dette også rask en utfordring, og mange tar smitten med seg hjem.

I ekstrem tilfeller må avdelinger i barnehagen holde stengt, for så å vaske den ned og desinfisere fasilitetene, før barna kan komme trygt tilbake. Hygiene er på dagsorden,  for de fleste barnehage styrere med respekt for ansatte og barn.Konsekvensen for en omgangssyke, blir ved siden av at du som foreldre må holde ungen hjemme i 48 timer, at din jobb må finne en vikar, kolleg

a som du jobber i team med blir irritert etter at dette skjer «igjen» osv. Det samme for barnehage som er styrt av budsjetter på lik linje som en hver annen bedrift. Sum

men på det menneskelige-, og økonomiske plan blir ofte tungt å bære.

Så er det extra kjekt når noen barnehager går i spissen for og tenke nye veier mot smitte. Rogalandsavis lørdag 24 februar 2018 går Styrer i Bekketunet Barnehage i Stavanger frem i avisen at de når tar grep rundt dette med smitte og har montert opp 10 stk Ventibox Mini i alle sine stellerom/bad som ungen bruker daglig.

Her kan du lese hva avisen skriver ……   RA lørdag 27.02.2018