Barnehager,  skoler og hjem er en unik del av vårt område, som krever litt  andre produkter enn storindustrien. Ofte har disse stedene behov for  produkter  som  er små, og som kan flyttes på.

Luft  inne  kan  lett  føles  som  «tett»  på slike steder, spesielt i nærheten  av  bad,  så  fokus  på inneklima er viktig. Man ser og at barnehager  og  skole  ofte er steder smitte av sykdommer skjer, så en luftrenser  som også kan hjelpe å bekjempe dette er på sin plass. Våre Ventibox Mini er utviklet akkurat for dette, og bekjemper virus, bakterier og renser luften ved hjelp av Active Pure Teknologien.

Hos Lundegården barnehage så vi raskt at Ventibox Mini var perfekt. De hadde  ikke behov for en maskin som skulle flyttes på, da stellerommet var  der  de hadde størst behov. Innen kort tid kjente de effekten, og lukt ble drastisk redusert. Inneklimaet på rommet, som brukes mye, ble forbedret,  og  både  barn  og ansatte har i årene etter fått en bedre hverdag.

Hos  The  Children’s House var behovet anderledes, og her tilpasset vi ved  å  bruke forskjellige produkter. 11 avdelinger, et bad og stort fellesrom  skulle dekkes, så en kombinasjon av Pure & Clean og Ventibox Mini ble  valgt.  Pure & Clean er en maskin som kan flyttes på, og kan da brukes i andre rom ved behov.»

"Ventibox mini har vi hatt på stellerommene nå et par år og de fungerer utmerket i forhold til å redusere lukt, bakterier og smitte. Personalet er veldig godt fornøyd, spesielt med tanke på bedre lukt/inneklima"

-Daglig leder, Lundegården barnehage

"Vi har Ventitech boksne installert på alle våre 11 avdelinger og på stellerom/bad samt et stort fellesrom. Det hjelper på inneklimaet med renere luft og mindre lukt"

-Styrer, The children´s house