Vi leverer en totalløsning for innendørs miljøspørsmål
i kommersielle strukturer, og nybygg.

Ta kontakt med oss!

BRANSJELØSNINGER

Vi tilbyr miljøvennlige produkter og en aktiv teknologi – ActivePure
– som bringer løsningen til kilden av problemet & til mange bransjer

Matbransjen

Kundene krever kvalitet og friske varer. Myndighetene gjør sitt med kontroller av butikker og leverandører på lagring og lukt.

Matbransjen

Eiere av restauranter, matbutikker og ellers alle som leverer ferskvare, er stadig under oppsyn, for å levere kvalitet.

Matbransjen

Hotell & Fritid

Luftkvaliteten på hotell og i fritidslokaler er viktig. Fra uønsket lukt og mugg i gjestene sine rom og i ventilasjonskanaler.

Hotell og Fritid

Luftkvaliteten på hotell og i fritidslokaler, kan være avgjørende for en en god eller dårlig kundeopplevelse.

Hotell og Fritid

Industri & Næring

Fra store kontorlandskap, offshore installasjoner, til laboratorier og produksjonsanlegg, må håndtere innendørs luftsituasjoner.

Industri og Næring

Effektiv ventilasjon og fjerning av patogener er viktig, ikke bare for mat og andre organiske produkter, men også i de fleste andre industrisektorer.

Industri og Næring

Jordbruk & dyr

Mange produsenter innser ikke hvor mye penger som kan spares ved å sjekke ukontrollert forurensning og gasser som påvirker deres råvarer.

Jordbruk & dyr

Enten det er blomster og grønnsaker i veksthus, fjærfe og gris på gårder, eller fasiliteter hos mat og drikke produsenter, så kan de bruke Ventitech sine helt naturlige renseprosesser. Ventitech gjør jobben, med strålende resultater.

Jordbruk og Dyr

Jobb & Kontor

Frisk luft er alfa omega for at vi skal kunne fungere optimalt, både hjemme og på jobben. Dokumentasjon tydlig viser hvor viktig innemiljøet er for oss mennesker.

Jobb og Kontor

Uansett arbeidsmiljø, er det sannsynlig å ha noen utfordringer vedrørende inneklima. Vi bruker mer tid på jobben enn hjemme, og dårlig luftkvalitet sammen med dårlig hygiene, kan gå ubemerket hen.

Jobb og Kontor

Helse & Omsorg

Tradisjonelle ventilasjonsanlegg, har ikke lykkes i å proaktivt desinfisere luft og overflater for patogener. Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko.

Helse og Omsorg

Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko i helse- og omsorgssektoren. Problematiske, uoppdagede bakterier kan påvirke sårbare pasienter.

Helse og Omsorg

HVA TILBYR VI

Vi tilbyr miljøvennlige produkter innen luftrensing som benytter en aktiv teknologi – ActivePure – som bringer løsningen til kilden av problemet. Fordelen med ActivePure er at det frigjøres ett «plasma» med vennlige naturlige oksidanter som sprer seg i ønskede lokaler. Disse har en positiv effekt på både forurenset luft og overflater. Våre produkter er utviklet etter samme prinsipp, som naturen håndterer forurensning.

Ventitech AS leverer en totalløsning for innendørs miljøspørsmål i kommersielle strukturer, og nybygg. Vår rolle er å tilby opplæring, testing og ressurser til våre distributører utformet for å tjene både kommersielle og institusjonelle kunder med profesjonalitet og kompetanse.

SPISSKOMPETANSE

Vår spisskompetanse ligger i forbedring av folks inneklima generell. Dette gjøres ved å tilby et produktspektra som går fra å levere frisk luft via ventilasjonsanlegg, til frittstående luftsystemer som reduserer både støv, lukt og mikrobiologiske forurensninger.

Det unike ved produktene er at det ikke brukes filtre for å fange opp forurensning, rensingen skjer filterløst.

Inneluften hjemme, på jobben, i skolen eller i barnehagen har sjelden den kvalitet som må til for at vi som individer skal kunne fungere optimalt. Flere mennesker enn noen gang får konstatert alvorlige sykdommer som astma og kols. Vi har et svar til folk som vil investere, og forebygge i sin fundamentale helse.

Partnere

Med fokus på god helse og godt arbeidsmiljø. Vi gleder oss til videre samarbeid med dere.

Velferdsteknologi
Luft Hygiene

reduksjon av lukt, forurensning og smitte.